علم داده‌ها چیست؟

تولید داده همه ی ما هر روز در حال تولید داده هستیم. هر عکس و ویدئو و یا متنی که در شبکه های مجازی منتشر می کنیم و یا موضوعاتی …